Obchodní podmínky

Prodejní podmínky (platné od 11.11.2007)
 
Reklamační řád (platný od 11.11.2007)
 
Prodejní podmínky

Provozovatel: Štefan Kopkaš

adresa provozovny: Střelecké Hoštice 139, 387 15
IČ: 73493406
číslo účtu: 1040808113/0800

1. Základní pravidla nákupu

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito prodejními podmínkami, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané prodejcem na adresu uvedenou zákazníkem při samotné objednávce.

Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty. Registrovaní zákazníci navíc získávají možnost sledovat stav objednávky pod svým Zákaznickým účtem.

2. Výběr zboží

Výběr skupiny zboží můžete provést například zvolením správné kategorie.

Zboží do Košíku je možno přidávat kliknutím na tlačítko „Do košíku“, které je umístěné v detailu každého produktu.

3. Objednávka

Pokud nejste zaregistrován(a), máte možnost si zřídit uživatelský účet. Výhodou registrace je ušetřit vám při dalších nákupech práci spojenou při novém a novém vyplňování potřebných fakturačních a korespondenčních údajů.

Novou registraci započnete kliknutím na tlačítko „Registrace“. Po úspěšném vyplnění formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet.

Jestliže máte zboží vybráno a máte jej umístěné v košíku, můžete přistoupit k Pokladně a to kliknutím na tlačítko „K pokladně“, které se nachází v detailu košíku.

Na stránce „Objednávka“ vyplníte údaje potřebné pro dokončení objednávky (odběratele a korespondenční adresu není nutno vyplňovat v případě, že jste přihlášeni ke svému již dříve zřízenému Zákaznickému účtu). Dokončení objednávky provedete stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.

Teprve nyní je vaše objednávka odeslána!

4. Platební metody + doprava

     Veškeré informace o platebních metodách a dopravě jsou uvedené v podstránce DOPRAVA.

5. Sledování stavu objednávek

Pomocí této služby můžete sledovat kompletní průběh vaší objednávky a to od samotného započetí až po samotné doručení zboží. Službu může využít každý registrovaný zákazník. Po přihlášení k Zákaznickému účtu stačí kliknout na odkaz „Historie objednávek“, který se nachází na každé stránce e-shopu.

6. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky může zákazník provést do 12 hodin od potvrzení objednávky. Po uplynutí této doby je možné provést zrušení již jen ve vyjmečných případech:

Zboží není na skladě u dodavatele

Neproběhla platba za zboží

Jedná se o falešnou objednávku

Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu (popřípadě telefonicky) o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová či telefoní komunikace mezi kompetentním zaměstnancem a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.

7. Cena zboží

Cena zboží je uvedena bez DPH a je platná pouze pro objednávkový systém.

Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen (cen v katalogu nikoli na objednávce) bez předchozího upozornění.

V případě, že kompletní objednávka přesáhne částku 5000,- Kč, vyhrazuje si prodejce právo vyžadovat po zákazníkovi platbu předem. V takovém případě je zákazník kontaktován za účelem sdělení všech potřebných informací.

8. Jak postupovat při reklamaci?

Naše firma se snaží být našim zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Abychom však mohli zákazníkovi výjít co možná nejvíce vstříc očekáváme následující:

Připravte si prosím dodací list od zásilky, na kterou Vám zboží bylo doručeno.

Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii dodacího listu, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku.

Balíček zabalte. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.

Takto připravené zboží, odešlete jako balík poštou na naši adresu (viz nahoře).

9. 14 denní záruka vrácení peněz.

V souladu se zákonem č.367/2000sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

musí být kompletní (návod, záruční list, příslušenství)

musí být v originálním naprosto neporušeném obalu

musí být v tom samém stavu jako v době převzetí, to jest nepoužité

nesmí být viditelně poničené

musí být vráceno včetně dokladu o koupi

Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. pečeť kvality a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno.

Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky, e-mailem, nebo písemně na adresu provozovny provozovatele.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.